Bks Infra

Bks Infra
Kleiland 20
8271 RV
Ijsselmuiden
Grondverzet

De (onder)-aanneming van grond, straat- en rioleringswerk; grondwerk; rioleringswerk; sloopwerk; straatwerk; cultuurwerk; hovenierswerk; levering en/of aanbrengen van plantwerk; levering en/of aanbrengen van hekwerk; levering en/of aanbrengen van straatmeubilair; levering en/of aanbrengen van terreinverlichting; levering en/of aanbrengen van keerwanden/constructies; verhuur van grondverzetmachines; inkoop en verkoop van wegenbouwmaterialen; levering van straatmateriaal; leveren en/of aanbrengen van asfalt; bemaling; beschoeiing; damwanden; transport; baggerwerk; advies; calculatie; bodemsaneringswerk.

51910233
Besloten vennootschap
3
038 3335336

Route naar hekwerkspecialist