Go Flow

Go Flow
Grote Belt 134
2133 GD
Hoofddorp
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Verhuur van een projectbureau (schottenkeet) en bouwterrein inrichting (hekwerk en poorten). Verzorgen van catering, beheer en facilitaire diensten voor paticulieren en bedrijven. Venten/ambulante handel met lunch-/catering wagen. Ambulante handel in overige goederen. Freelance werkzaamheden door iedere vennoot, horeca, wijkverpleging, medische keuringen, basisonderwijs, muziek en events.

62668935
Vennootschap onder firma
5
023 5624467

Route naar hekwerkspecialist