H.j. Rijkenhuizen

H.j. Rijkenhuizen
Middelburgseweg 6
2741 LB
Waddinxveen
Groothandel in zand en grind

Handel in hoogwaardige teelaarde, zand, grind, boomschors en diverse andere verhardingsmaterialen en de opslag daarvan. Het aannemen en verrichten van diverse werkzaamheden in de boomkwekerij, hovenierssector, GWW sector, overheidsinstellingen, rioleringsbedrijven en voor particulieren. Het verrichten van sloopwerkzaamheden. Het plaatsen van beschoeiingen, bruggen en hekwerken. Leveren en transport van beton door middel van kleine betonmixers en vervoer van ander bouwmateriaal.

29031090
Besloten vennootschap
7
0182 396462

Route naar hekwerkspecialist