Hekwerk Fryslan

Hekwerk Fryslan
It Kylblok 9
8447 GR
Heerenveen
Groothandel in ijzer- en metaalwaren

De in- en verkoop van en de handel in hekwerken casu quo afrasteringen dan wel onderdelen daarvan.

1100146
Besloten vennootschap
8
0513 684969

Route naar hekwerkspecialist