Megagroen

Megagroen
Vossenbergsesteeg 5
5482 WE
Schijndel
Landschapsverzorging

A. De groot- en detailhandel in bloemen, planten, heesters, bomen, tuinartikelen en artikelen voor de landschapsvoorziening; B. Het aanleggen, onderhouden en renoveren van plantsoenen, parken en tuinen en het verrichten van de daartoe benodigde grond- en straatwerken; C. De handel in- en de verhuur van- landbouwmachines en -materieel en het verrichten van loonwerk; D. De handel in rondhout, houten gebouwen, hout ten behoeve van erfafscheidingen, hekwerken en andere kunst- of timmerwerken ten behoeve van de verfraaiing van tuinen en parken; onder het doel der vennootschap is mede-begrepen het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen; binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden E. Het fokken van paarden en pony’s en kleine tweehoevige dieren en de handel hierin F. De handel in fourage en alle

16053321
Besloten vennootschap
1
073 5492143

Route naar hekwerkspecialist